FAQ

Často kladené dotazy.

Proč kupovat přes ESCAR?

V současnosti většina německých obchodníků vozidla za netto ceny (bez DPH) neprodává. Důvodem jsou časté kontroly a likvidační pokuty ze strany německých finančních úřadů, neúměrně dlouhé čekací lhůty na vrácení DPH a řada dalších problémů.

Kolik to stojí?

Cena za naše služby je 400 €. Díky tomu, že němečtí prodejci jsou při platbě brutto (s DPH) ochotní k mnohem vyšší slevě z ceny vozu, naše služby Vás prakticky vyjdou zdarma.

Kdy a komu platit?

Za služby platíte pouze v případě koupě vozu. Nebude-li se Vám vybraný vůz po jeho prohlídce u prodejce líbit, za služby neplatíte nic. Budete-li s vozem spokojený a rozhodnete se jej koupit, za naše služby zaplatíte u prodejce, jenž Vám vůz prodal.

Je potřeba se někde registrovat?

Ne, žádná registrace není potřebná. Rozhodnete-li se automobil koupit, zavolejte našemu zástupci a on Vám vystaví zplnomocnění na koupi vozu v zahraničí.

Je potřebné uzavřít nejdřív smlouvu?

Ne, hned po zaplacení vozu u prodejce obdržíte fakturu a budete jeho vlastníkem. Když se obchod neuskuteční, zplnomocnění na koupi vozu zaniká.

Jaké dokumenty obdržím od prodejce?

Po koupi vozu obdržíte od prodejce fakturu národní společnosti ESCAR, z pobočky té země, z níž pocházíte. Současně obdržíte všechny dokumenty, jež jsou pro vůz dostupné a kopii originálu technického průkazu. Technický průkaz Vám přijde od naší společnosti poštou.

Můžu automobil převážet bez originálu technického průkazu?

Ano, v Německu je obvyklé, že prodejce má originál technického průkazu v bance, proto Vám jej zašle po vyzvednutí, poštou.